Péntek

2017-11-17

Reggeli áhítat  2017. november 17.

 

„Mert te vagy az én sziklaváram; vezess és terelgess engem nevedért!” Zsoltár 31:4

 

Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra! Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra! Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe! Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget! Béke, béke, béke! Amen

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Csütörtök

2017-11-16

Reggeli áhítat 2017.

november 16.

 

Egyszer valaki azt álmodta, hogy az úrral együtt menetelt az úton, miközben életének egyes jelenetei villantak fel előtte az égbolton. Közben két sor lábnyomot látott a homokban egymás mellett haladva. A sajátját és az úrét... - Amikor az utolsó jelenethez érkezett, visszatekintett a lábnyomokra. És ekkor észrevette, hogy az út folyamán sokszor csak egy sor lábnyom volt látható. Arra is felfigyelt, hogy ez életének legkeservesebb szakaszainál fordult elő. Bántotta a dolog és megkérdezte az Urat: Uram Te megígérted, hogy ha egyszer elhatároztam, hogy követlek Téged, Te mindig velem jársz életem útjain. De íme a legnyomasztóbb esetekben csak egyetlen sor lábnyom látható. Nem értem, hogy éppen akkor hagytál volna el, amikor leginkább szükségem volt Rád. - Az Úr így felelt: Drága gyermekem, én szeretlek téged és sohasem hagynálak el. A megpróbáltatás idején, mikor úgy szenvedtél, - amikor csak egy sor lábnyomot látsz - akkor karjaimba vettelek és úgy hordoztalak...

 

„Én, az ÚR hívtalak el igazságban. Fogom a kezedet, megőrizlek, és általad leszek szövetségben a néppel, és világosság leszel…” Ézsaiás 42:6

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Szerda

2017-11-15

Reggeli áhítat 2017.

november 15.

 

„Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.”

 

Kislánya kivétel nélkül minden este megkövetelte, hogy lefekvés előtt olvasson neki egy mesét. Idővel fárasztónak érezte ezt az apai kötelezettséget. Így született meg benne egy napon az ötlet: internetről tölt le meséket a gyermeknek.  A gyerek el volt ragadtatva, hamar megtanulta, hogy melyik gombot kell
megnyomni. A kislány hallgatta a letöltött meséket, az apa végre nyugodtan olvashatta újságát. Mindketten elégedettek voltak. Két hét telt el így, vagy három? - nem is tudta már pontosan. Aztán egyik este újra ott állt előtte a lánya. Kezében a nagy mesekönyv. Apja térdére tette a nehéz könyvet.
- Mi történt, Kincsecském? - kérdezte aggodalmas hangon - ,csak nem történt valami baj a tabletteddel?
- Áh, nem... - és mintha kicsit lesütötte volna szemét a lánya.
- Biztos elfogytak a letöltések, holnap töltök új meséket...
- Nem, papa, nem akarok tabletről mesét hallgatni...Olvass megint Te nekem!
- De hát miért nem szereted a meséket tabletről hallgatni?
- Mert - és szorosan odabújt apjához - annak nem lehet az ölébe ülni...

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Péntek

2017-11-10

Reggeli áhítat  

2017. november 10.

 

Egyedül volt, útra kelt hát, hogy találjon, valakit, akivel együtt lehet élni. Először találkozott a kicsike kacsintással, később a kicsike ragyogással. Az erdőbe érve már hárman összenézve találtak egy magányos, szomorú asszonyt, akinek a ragyogás rátelepedett az arcára, a mosolygás kiült az arcára, a kacsintás pedig erőt adott. Kifelé az erdőből már négyen mentek. Az első embernek, akivel találkoztak ajándékot adott az asszony: egy mosolyt, a másodikra ráragyogott az arca, a harmadikra barátságosan rákacsintott. A faluba ahová értek, kezdtek lassan kivilágosodni a lelkek.

 

„…aki mást felüdít, maga is felüdül.” Példabeszédek 11:25

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Csütörtök

2017-11-09

Reggeli áhítat  2017. november 9.

 

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled vanIstened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué 1:9

 

Két emelet között elromlott az áruházi lift. Az eladók közölték az üzletvezetővel, hogy jó lesz sietni a javítással, mert egy időshölgy szállt be csak, és teljesen egyedül egy vasketrecben? – az ilyen idős embereknél sosem lehet tudni... az üzletvezető bizonyosságot akart és lekiáltott a liftaknába:
- Teljesen egyedül tetszik lenni?
- Nem, nem vagyok egyedül! - volt a meglepő és megnyugtató válasz.
A javítás időbe telt. Amikor végre újra elindult a lift, az üzletvezető személyesen várta a bennszorultakat a földszinti ajtóban. Meglepetésére egyedül szállt ki az idős asszony.
- De hát azt tetszett mondani, nem tetszik egyedül lenni?!...
- Nem is voltam. Isten volt velem, és tudja nagyon jól töltöttük az időt...

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Szerda

2017-11-08

Reggeli áhítat  2017. november 8.

 

„Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” I.Péter 5:5

Egy hadihajó a Földközi-tenger egyik meglehetősen veszélyes részén volt őrjáratban. Feszült volt a levegő. A köd miatt rosszul lehetett látni, ezért a kapitány a fedélzeten maradt, hogy felügyelje a legénység tevékenységét. Nem sokkal sötétedés után a hídon álldogáló őrszem fénypontot vett észre a hajótól jobbra:

- Fény a jobboldalon!

- Áll vagy távolodik? - kiabálta a kapitány.

- Áll, kapitány úr - válaszolta az őrszem.

Ez azt jelentette, hogy a hadihajó összeütközhet a másik hajóval. A kapitány parancsot adott a jeladó matróznak:

- Jelezd annak a hajónak: össze fogunk ütközni, ezért azt javaslom, hogy az irányt 20 fokkal változtassák meg.

A következő válasz érkezett:

- Tanácsosabb, ha Önök változtatják meg az irányt 20 fokkal.

A kapitány azt mondta:

- Közvetítsd: kapitány vagyok, és azt parancsolom, hogy változtassák meg az irányt 20 fokkal!

- Én egy másodtiszt vagyok - volt a válasz. - Jobban teszik, ha Önök változtatják meg az irányt 20 fokkal.

A kapitány dühtől tajtékzott:

- Hadihajó vagyok: 20 fokkal térítsék el az irányt! - ordította.

A válasz rövid volt:

- Világítótorony vagyok.

A hadihajó változtatott irányt.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Kedd

2017-11-07

Reggeli áhítat  2017. november 7.

 

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Máté 7:15-20

 

Egy fiatalember azt álmodta, hogy bevásárolni indul. Belépett egy üzletbe, a pult mögött angyal állt. A meglepetéstől izgatottan érdeklődött:

-         Mit lehet kapni ebben az üzletben?

Az angyal barátságosan válaszolt:

-         Nálunk mindent megtalál, amit csak kíván…

-         Akkor szeretnék venni és egy nagy adag megértést, türelmet, szorgalmat…

-         Bocsásson meg fiatalember – vágott szavába az angyal -, valamit félreértett, mi itt vetőmagot árulunk…

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2017-10-19

Reggeli áhítat  2017. október 19.

 

„Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket.” Böjte Csaba

„Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.” Ézsaiás 1:17

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szerda

2017-10-18

Reggeli áhítat  2017. október 18.

 

Ha valaki egynapos túrára indul, akkor bolond lenne magával vinni egy egész életre való útravalót. Akkor hát nem furcsa, hogy vannak, akik az elkövetkezendő huszonöt év összes aggodalmát magukkal hordják, és csodálkoznak, hogy az élet miért olyan nehéz? Arra vagyunk teremtve, hogy egy nap 24 órát éljünk. Nem többet. Nincs értelme ma a holnap problémáin rágódni.

Ha legközelebb azon kapod magad, hogy kezdesz kétségbe esni, tedd fel magadnak a következő kérdéseket:
“Elég levegőm van, hogy lélegezzek? Mára elég ételem van? Van hol lakjam? Tudok segíteni a nálam gyengébbnek?” (Ha a válasz “igen”, akkor jó irányba haladnak a dolgok!)
Gyakran figyelmen kívül hagyjuk a tényt, hogy a legfontosabb szükségleteinkben nem szenvedünk hiányt.

 

„Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.” Példabeszédek 12: 25

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Kedd

2017-10-17

Reggeli áhítat

 2017. október 18.

 

A Mester a tanulásnak és a bölcsességnek is pártfogója volt.

- Tanultságra úgy teszünk szert - mondta, mikor erről kérdezték - , hogy könyveket olvasunk, vagy előadásokat hallgatunk.

- És bölcsességre?

- Önmagadat olvasod, mintha könyv lennél.

Utólag még hozzátette.

- Egyáltalán nem könnyű feladat, mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. (Anthony de Mello)

 

„Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek. Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.”(Példabeszédek könyve 2: 1-10)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szombat

2017-10-14

Reggeli áhítat   

 2017 október 14.

 

A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre!
Ma fordított világban élünk:
az emberek vannak használva és a tárgyak vannak szeretve.
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a gondolatot:
a tárgyak azért vannak, hogy használjuk őket!
Az emberek azért vannak, hogy szeressük őket!

Próbálj meg mindig uralkodni az érzelmeiden!
Vigyázz a gondolataidra, mert szavak lesznek belőlük!
Vigyázz a szavaidra, mert cselekedetek lesznek belőlük!
Vigyázz a cselekedeteidre, mert megszokások lesznek belőlük!
Vigyázz a megszokásaidra, mert szenvedély lesz belőlük!
Vigyázz a szenvedélyedre, mert rabsággá és végzeteddé válhat!
A harag és a szeretet nem ismernek határt!
Válaszd a szeretetet, hogy szép és kedves életed legyen…

Jézus mondja: "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták." /Máté 7:12/

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Péntek

2017-10-13

Reggeli áhítat

 2017. október 13.

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jakab levele 5:16

 

Te vagy az élet
- Téged lélegzünk.
Te vagy a kenyér
- utánad éhezünk.
Te vagy az ünnep
 - benned örvendezünk.
Te vagy az út
- segíts rajtad járnunk!
Te vagy az élet közepe
 - gyűjts hát magad köré
Te vagy a feltámadás
 - újíts meg minket!
Te vagy a béke
 - békíts ki magadban mindnyájunkat!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2017-10-12

 

Reggeli áhítat

 2017. október 12.

 

A hatalmas esőzések következtében kiöntött a falu mellett kanyargó folyó. Az emberek ijedten csomagolták össze holmijukat, s ki tutajon, ki csónakban próbált menekülni. Az áradás egyre nőtt, már minden víz alatt volt, csak a háztetők s a fák koronái látszottak ki. Három csónakos evezett a távoli part felé, amikor egy hatalmas hullám mindnyájuk ladikját felborította. Kiváló úszó hírében álltak, mégis úgy tűnt, csak egyikük képes fennmaradni a víz színén. Ti vagytok a legjobb úszók a faluban, hogyhogy nem birtok fennmaradni? - kiáltott társainak.
Az arannyal teli zsákot rákötöttem a hátamra, nagyon súlyos, de nem tudok megválni tőle, mit sem ér az életem nélküle! - hörögte az első.
- Egy vasládikóban őrzöm a nemesi levelem és a diplomáimat, ha elvesznek, hogyan bizonyítom előkelő mivoltomat? Meg kell mentenem mindenáron! - kiáltott a másik, s egyre fáradtabbnak látszott.
Aki teher nélkül, könnyedén szelte a habokat, hamarosan partot ért, onnét kiáltott vissza:
- Kérlek benneteket, dobjátok el terheteket, s megmenekültök!
De nem hallgattak rá...
Az önbecsapásnak nincsen határa.

 

„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 

Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek,” I.Péter 1:14

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500