Péntek

2018-01-19

Reggeli áhítat 2018. január 19.

 

Vajon milyen nehéz egy pohár víz? Igazából sem a víz, sem a pohár súlya nem számít. Hogy milyen nehéz, attól függ, hogy meddig tartod. Ha csak egy percig, nem probléma. Ha egy óráig tartod, fájni fog a karod. Ha egy napig tartod, elzsibbad és érzéketlenné válik a karod, majd megbénul. Egyik esetben sem változik a víz súlya, de minél tovább tartod, annál nehezebb lesz. A stressz és az aggodalom az életben olyanok, mint ez a pohár víz. Ha egy pillanatra megéled, semmi sem változik. Ha egy kicsit tovább gondolsz rájuk, elkezdenek fájdalmat okozni. Ha egész nap rájuk gondolsz, bénultságot érzel, képtelen leszel bármit is tenni.

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2018-01-18

Reggeli áhítat 2018. január 18.

 

Szókratésztől, az ókori filozófustól egy diákja ezt kérdezte:
– Én annyira vágyom a tudásra. Mit tehetek azért, hogy még többet tudjak?

Erre Szókratész azt mondta:
– A tudás olyan dolog, ami könnyen megszerezhető, ha az ember eléggé akarja.

A diák erre azt válaszolta:
– Biztos vagyok benne, hogy nagyon akarom.

Akkor Szókratész karon fogta tanítványát, és azt mondta neki:
– Gyere velem a tengerpartra!

És elkezdtek úszni az Égei-tengerben. Mikor megtettek pár métert, Szókratész, aki erős ember volt, hirtelen víz alá nyomta tanítványa fejét. A fiatalember minden erejével küzdött. Kétségbeesetten próbált a felszínre kerülni, amikor Szókratész elengedte, és megkérdezte:
– Mit akartál lent a víz alatt?

A diák így felelt:
– Levegőt. Semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra.

Szókratész azt mondta:
– Ha a tudást is ilyen intenzitással akarod, ahogy most az oxigént, akkor meg is szerzed a tudást, amire vágysz.

 „ Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.  A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek. Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.” (Prédikátor 2: 1-10)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szerda

2018-01-17

Reggeli áhítat

2018. január 17.

 

Volt két barát, akik együtt jártak óvodába, iskolába és együtt vonultak be a hadseregbe. Még a fronton is együtt harcoltak hazájukért. Egy nap visszavonulás közben az egyik barát kapott egy halálos lövést, és fennakadt a szögesdróton. A másik barát mikor meglátta, azonnal a segítségére akart menni, de a parancsnoka ráförmedt:

- Ne menj ki a védett árokból, mert már úgyse tudsz rajta segíteni, még téged is lelőnek!

A barát meghökkent, de amint elment a parancsnoka, azonnal a barátjához rohant. Vállára vette és sietett vissza vele. Menet közben ő is kapott egy halálos lövést. Minden erejét összeszedte és alig vonszolta magát mire visszaért legjobb barátja holttestével,  de beért a futóárokba.

A parancsnoka ismét mondta neki:
- Ugye, megmondtam, hogy ne menj ki érte, mert már nem tudsz segíteni rajta. Nem hallgattál rám. Most te is meg fogsz halni vele együtt. Megérte ez neked? A barát már a csak ennyit tudott mondani:

-  Igen megérte, mert amikor oda mentem hozzá, így szólt: „Tudtam, hogy eljössz értem!”

 

Jézus mondja tanítványainak, mikor búcsúzik tőlük: "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen." "Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást." (János evangéliuma 15. rész)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Kedd

2018-01-16

Reggeli áhítat 2018. január 16.

 

Máté evangéliuma 6. rész 26-29. Jézus mondja „…ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is….”

 

Uram, látod számtalan kérdésemet: 
Mit kell tennem? Mi lesz a jövőm? Mi lesz velem? 
Sokszor kétségbe esek, 
olyan kicsinek érzem magam, 
egyedül a problémáimmal. 
De te mutatsz egy szál virágot, 
és a bizalomra tanítasz. 
Bizalomra benned, bizalomra másokban. 
Hiszem, Uram, 
hogy mindennél drágább vagyok neked, 
hogy úgy fogadsz el, amilyen vagyok. 
Neked adom a félelmeimet, 
te jobban tudod, mire van szükségem! 
Uram, gyógyíts engem, 
hogy gyógyíthassak másokat. 
Add, hogy a kétségbeesés helyett reményt, a sötétségbe fényedet vigyem. 
Add, hogy vigasztaljak, legyek megértő, 
szeressek, amint te szeretsz engem!

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Péntek

2018-01-12

Reggeli áhítat

 2018. január 12.

 

Hindu tanmese – a 2018-as családok évében

 

Van két testvér. Mindkettő friss, életerős, bátor harcos. Az egyik testvér fogadást ajánl a másiknak:

– Tartsunk versenyt, melyikünk tudja hamarabb háromszor körülrepülni a világot.

A másik elfogadta, mire a kihívó testvér azonnal felpattant csodálatos pávájára és repült, repült, repült és nagyon hamar meg volt a világ háromszori körberepülése. Amikor visszatért, testvére már várta.

– Hát te? Hogyhogy már itt vagy? Háromszor körüljártad a világot? De hát hogyan csináltad?

A testvér így válaszolt:

– Egymás mellé állítottam apánkat, anyánkat, testvéreinket és háromszor megkerültem őket… Hiszen ők az én világom!

 

„Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.” Kolossé 3:18-21

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Csürörtök

2018-01-11

Reggeli áhítat 2018. január 11.

„Ne mondd, hogy nincs időd semmire! A te napod sem rövidebb mint Michelangelo, Pasteur, Teréz anya, Leonardo da Vinci, Albert Einstein vagy Jézus napja!”(Teréz anya)

 

„Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” Galata 6:10

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Szerda

2018-01-10

Reggeli áhítat

2018. január 10.

 

„Az Úr a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendben nőnek. Nézzetek a csillagokra, a Holdra, a Napra – milyen hangtalanul járják útjukat.” (Teréz anya)

 

„Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!”  Zsoltár 37: 1-9

 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Kedd

2018-01-09

Reggeli áhítat   

 2018. január 9.

 

A keselyű: ha beleteszel egy héját egy 180x240 cm-es ketrecbe, aminek teljesen nyitva van a teteje, a madár  - annak ellenére, hogy tud repülni - teljesen bezártnak fogja érezni magát.

Ennek oka, hogy a héja repülés előtt mindig 3-4 métert fut a földön.

A denevér: a hétköznapi denevér, mely repked az éjszakában, figyelemre méltóan gyors teremtmény a levegőben, de nem tud felszállni a földről. 

Ha leteszed a földre, mindössze annyit tud tenni, hogy ügyetlenül és kétség kívül, fájdalmasan ide-oda lépeget, míg el nem ér valamilyen enyhe magaslatot, ahonnan a levegőbe vetheti magát. 

Utána, mint egy fénycsóva, hirtelen elillan.

A darázs: ha egy darázs beleesik egy pohárba, addig marad ott, ameddig el nem pusztul, feltéve, ha nem veszik ki. Soha nem látja a pohár tetejét a menekülés eszközének, de ragaszkodik ahhoz, hogy valamilyen módon az aljánál találjon kijáratot. Ott keres utat, ahol nincs, míg végül teljesen el nem pusztítja önmagát.

Emberek: sok mindenben hasonlítunk a héjára, a denevérre és a darázsra.  Küzdünk problémáinkkal, de nem vesszük észre, hogy felfelé is nézhetünk!

A zsoltáros imádsága: „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (121. zsoltár)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Péntek

2018-01-05

Reggeli áhítat 2018. január 5.

 

„Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud. Tanulj meg mindenkitől tanulni.

(Weöres Sándor)
 

„Megalázza kevélysége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi.” Példabeszédek 29:23

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2018-01-04

Reggeli áhítat

2018. január 4.

 

Zsoltárok könyve 119. részéből: „Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre! Jót tettél szolgáddal ígéreted szerint, Uram! Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat.”

 

Amikor az ember házat épít, akkor huzalokat vezet. Aztán egyszer csak eljön a nagy pillanat, amikor a villanyt bekapcsolják, mert a huzalokban már van áram. Micsoda a hit? Tulajdonképpen annak az átélése, hogy a huzalban áram van, vagyis a Szentlélek Krisztust behozza életembe, és világosságot gyújt. Sok ember életében ott van ez a huzal, de üresen, nincs benne áram. Márpedig a Szentlélek műve az, hogy ebben a hitben egyszer csak mintegy áram fut végig, és az ember átéli a Krisztussal való közösséget. A hit nem annyira megismerés, hanem ahhoz hasonló élmény, mint amikor az égőt becsavarják és árammal érintkezve világít.(Szathmáry Sándor: Áram a huzalban)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus