Dokumentumok

2016-10-07

Az alábbi linken letölthető az iskolánkba jelentkezők számára a szándéknyilatkozat melyet  kitöltve és aláírva kérünk eljuttatni iaskolánk titkárságára.

Szándéknyilatkozat

Képzős alkalmassági vizsga követelménye

Táncos alkalmassági vizsga követelménye

IGAZGATÓSÁG

Felvételi

2018-03-09

Kedves Felvételiző Diákok!

Itt találjátok az ideiglenes felvételi listát.

 

Igazgatóság

Nyílt napok

2017-11-09

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma a 2018/2019-es tanévben a következő szakokat indítja:

 

-         6 évfolyamos általános gimnáziumi osztály

-         4 évfolyamos általános gimnáziumi és természettudományos osztály (biológia vagy matematika emelt szintű képzéssel)

-         4+1 évfolyamos művészeti szakgimnázium párhuzamos OKJ-s képzéssel:

-         (festő-grafikus és néptánc-színházi tánc szakon

 

Nyílt napok:

2017. november 10. péntek és december 9. szombat:  9-13 óráig

 

A nyílt nap programja

Péntek, 2017. november 10.

 

900-950 Tájékoztató a díszteremben:

900 Fekete Pál Péter igh. ismerteti a nap programját

905 Gránásiné Bácsi Tünde igazgató bemutatja az iskolát

935 Vadász Márta vezető vallástanár ismerteti az intézmény egyházi jellegét

 

1000-1045 Első nyílt óra:

·         102-es terem 9. B és C francia II. nyelv FRL

·         214-es terem 10. C fizika Varga-Umbich Károly

·         213-as terem 8. B magyar Kernyáné Návai Anita

·         104-es terem 9. B és C német II. nyelv Nagyné Steinbach Zita

 

1045-1100 Táncbemutató a nagy tornateremben, megtekinthető a lelátóról

 

1100-1145 Második nyílt óra:

·         201-es terem 10. M rajz Marosi Diána

·         103-as terem 12. BC angol nyelv Vári Éva

·         116-os terem 9. CM matematika Varga Mária Magdolna

·         212-es biológia 9. CB Somosiné Németh Aliz

 

1150 Gyülekező a főbejárat előtt, egyénileg átmennek a Petőfi utcai épületbe

1200 Tájékoztatás az Internátusban, Apostolné Bartha Mária internátusvezető

 

Igazgatóság

Képzési területeink

2016-10-10

Pápai Református Kollégium
Gimnáziuma és
Művészeti Szakgimnáziuma

8500 Pápa, Március 15. tér 9.

Tel.: 89/313-881 Fax: 89/324-501

E-mail: papairefgimn@gmail.com

Honlap: refi-papa.hu

Igazgató: Gránásiné Bácsi Tünde

Pályaválasztási felelős: Fekete Pál Péter igh.

OM azonosító: 037178

 

Képzések kódszámai: 01., 02., 03., 04.

 

Pályaválasztási rendezvény időpontja:

Nyílt napok:    2017. november 10. (péntek), 9- 13 óráig

                        2017. december 9. (szombat), 9 – 13 óráig.

Induló képzési formák:

01:  6 évfolyamos gimnáziumi képzés (34 fő)

02:  4 évfolyamos gimnáziumi képzés (34 fő)

03:  4 évfolyamos gimnáziumi képzés, természettudományos (36 fő)

biológia 18 fő + matematika (18 fő)

04: 4+1 évfolyamos művészeti szakgimnáziumi képzés (36 fő):

néptáncos, színházi táncos, grafikus,  festő tanszakokon

 

Részletes ismertetés:

   Intézményünk évszázadokon keresztül a Dunántúl Athénjének nevezett barokk kisváros, Pápa legjelentősebb szellemi központja volt. Ezt az ősi tradíciót visszük tovább az általunk kínált sokféle lehetőséggel.

   Az általános gimnáziumi képzés keretében négy és hatosztályos rendszerű, általános tantervű és emelt szintű természettudományos (biológia ill. matematika) osztályokban várjuk a jelentkezőket. A hatosztályos rendszer első két évében a gimnáziumi képzés megalapozása történik. Minden osztályban bontott csoportban tanítjuk az informatikát, az idegen nyelveket és a hittant, részben a matematikát és a testnevelést. Az angol nyelv mellett további választható nyelvek: a német- és a francia nyelv. A francia nyelv tanulását anyanyelvi lektor is segíti. A 11-12. évfolyamon az érettségi tantárgyakból bontott csoportú emelt és középszintű képzéssel készítjük fel tanítványainkat az érettségire.

   Intézményünk különösen nagy hangsúlyt helyez a reál tantárgyak (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz), magas szintű, egyetemre felkészítő oktatására. Diákjaink a felekezetüknek megfelelő hittanórára járnak, amelyből szintén van lehetőség érettségi vizsgát tenni.

    A gimnázium beiskolázási körzete a Dunántúl egész területe, de minden tanévben egy-két határon túli magyar, esetleges tengeren túli diák is tanul nálunk.

  2010 szeptemberében – országos hírnevű művésztanárok oktató-nevelő munkája mellett táncművészeti (néptánc, színpadi tánc) és képzőművészeti (festészet, grafika) tanszakokon megkezdte működését intézményünkben a Művészeti Szakgimnáziumunk. A szakgimnázium 4. évfolyama érettségi vizsgával, az ötödik évfolyam OKJ-s szakmai vizsgával zárul.

A hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezők az utolsó két tanévben elért osztályzataik / magyar nyelv és irodalom, matematika, 4. osztály: környezetismeret, 5. osztály: történelem, idegen nyelv/ figyelembe vételével nyernek felvételt.  A felvétel tehát kizárólag a hozott pontokból felállított sorrend szerint történik.

 A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők az utolsó két tanévben elért osztályzataik / magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv/ mellett a magyar és matematika egységes írásbeli felvételi vizsgán megszerzett pontjaik összesítése után, a szóbeli meghallgatást követően kialakított sorrend alapján nyernek felvételt. A szóbeli meghallhatás, a leendő osztályfőnökkel és vezető tanárokkal történő beszélgetés célja a kölcsönös ismerkedés, a jelentkező diák motivációinak a megismerése. A felvétel sorrendjét a hozott és szerzett pontokból számítjuk: 50% hozott pontok, 25% matematika írásbeli, 25% magyar írásbeli.

A Művészeti Szakgimnáziumi tagozatunkon 2014. szeptember 1-én, felmenő rendszerben kezdtük meg 4+1 évfolyamos képzésünket, amelyen a gimnáziumi tananyag mellett emelt óraszámban tanítjuk a szakmai tantárgyakat. Az érettségi vizsgák letétele a 4. év végén, az OKJ szakképesítés megszerzése az 5. év végén történik. Közismereti tantárgyakból szakközépiskolai szintű érettségit, a szakmai tárgyakból modul rendszerű vizsgát tesznek növendékeink. Megszerezhető OKJ-s oklevelek:

GRAFIKUS                                       OKJ: 54 211 04

FESTŐ                                               OKJ: 54 211 03

TÁNCOS                                           OKJ: 54 212 09

Felvételi követelmények a művészeti képzésre

   A jelentkezők az alkalmassági vizsga figyelembe vételével, az utolsó két tanévben elért osztályzataik /magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv/, valamint a magyar és matematika egységes írásbeli felvételi vizsgán megszerzett pontjaik összesítésével kialakított sorrend alapján- 50% hozott pontok, 25% matematika írásbeli, 25% magyar írásbeli- nyernek felvételt. Az alkalmassági vizsga a Képzőművészeti tagozaton: ábrázolás, rajz, festőkészség, a Táncművészet tagozaton: népdaléneklés, mozgáskövetés, reakcióidő felméréséből áll.

   Ezek leírása az alábbi linkeken találhatók:

1. képzősök (festő, grafikus)
2. táncosok (színházi, néptáncos)

    Az iskola lehetőséget kínál továbbá a szakkörök, sportkörök, délutáni programok gazdag tárházával a szabadidő értelmes és hasznos eltöltésére. A nagy múltú intézmény történelmi, művészeti, kulturális hagyományait visszük tovább azzal, hogy találkozásokat szervezünk a kortárs tudomány és művészet jelentős képviselőivel, és rendszeresen szervezünk kiállításokat a gimnázium dísztermében. A gimnázium diákotthoni elhelyezést biztosít a távolabb lakóknak, étkezésükről pedig az intézmény saját konyhája gondoskodik.

   A főépületben működik a Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára, amely közel kétszázezer kötetével segíti a diákok felkészülését a tanórákra.

   Az intézmény saját jelentkezési lapja, az úgynevezett előzetes jelentkezési szándéknyilatkozat mellékleteivel együtt, valamint az egységes írásbeli vizsga hivatalos jelentkezési lapja október 10-től beszerezhető az általános iskolákban, a gimnázium titkárságán, a református lelkészi hivatalokban, plébániákon, valamint letölthető a gimnázium honlapjáról (refi-papa.hu).

   A Pápai Református Gimnáziumban lehetőség van az egységes írásbeli vizsga megírására magyarból és matematikából, melyre jelentkezni az Oktatási Hivatal nyomtatványának leadásával (Cím: Pápa, Március 15. tér 9.) lehet.

A szóbeli meghallgatás és az alkalmassági vizsgák pontos helyéről és idejéről minden jelentkezőt időben értesítünk.

 

Mindennapjaink

   Minden hétkezdő napon az iskola valamennyi tanulója részt vesz a közös áhítaton, amit a templomban tartunk. Keddtől péntekig pedig egy – egy évfolyam számára tartanak áhítatot lelkészek, vallástanárok és teológushallgatók. Az első tanóra elején a szaktanár, vagy egy diák felolvas egy bátorító biblia üzenetet.

   A heti két hittanóra mellett a pápai gyülekezettel együtt tartott kollégiumi vasárnapok, a gyülekezetlátogatások, a Soli Deo Gloria ifjúsági szövetség helyi szervezete, az imakörök és egyéb egyházi alkalmak meghatározóak iskolánk szellemiségének alakításában.

   Az ötnapos tanítási hetek ritmusát évi öt alkalommal kollégiumi vasárnapok színesítik. Az őket megelőző szombatokon tanítási nap van.

   A gimnázium udvaráról közelíthető meg saját üzemeltetésű konyhánk és étkezőnk.

   Az Internátus 5 percnyi sétára található iskolánktól, ahol a csendes, önálló tanulást biztosító szilenciumok mellett szakos nevelőtanárok segítik a tanórákra való felkészülést.

   A tantárgyi felzárkóztatások, egyetemi előkészítők, versenyfelkészítők mellett délutánonként sokféle sportkör működik: kézilabda, kosárlabda, röplabda, futball, valamint énekkar, színjátszás, filmklub, diákújság-szerkesztés, vöröskeresztes, kerámia és grafika szakkör, néptánc stb.

   A balatonszepezdi nomád tábor a nyári és hétvégi programok helyszíne. A vöröskeresztes tábor, a szecskatáborok és túrák népszerűek a diákok körében. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 50 óra közösségi szolgálat teljesítése nem jelent különösebb gondot tanítványainknak, mert tradícióinkhoz tartozik a sokféle területen végezhető önkéntes diakóniai szolgálat.

   Tanítványaink eredményesen szerepelnek az országos középiskolai versenyeken, amelyek mellett az egyházi iskolák országos versenyein is bizonyíthatják tehetségüket, felkészültségüket.

   A gimnázium kiterjedt egyházi kapcsolatai révén évente 10-15 érettségizett diákot tud külföldi diakóniai munkához segíteni, ami rendkívül hasznos lehet a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt.

   A francia nyelvű Comenius iskolai projektnek, valamint az angolszász, holland, német, felvidéki és erdélyi iskolákkal kialakított testvérkapcsolatoknak köszönhetően gyakran adódik lehetőség külföldi kirándulásra, akár külföldi tanulmányi évre is amely a nyelvtanulás és a projektmunka módszerének elsajátítása miatt is rendkívül eredményes.

IGAZGATÓSÁG

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus