1 / 4
2 / 4
3 / 4
2 / 4

Érettségi tantárgyak témakörei

2018-02-01

A 2017. január 1-től érvényes érettségi követelmények listája.

 

Tantárgy Dokumentum
Magyar nyelv http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_nyelvtan.pdf
Irodalom http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_irodalom.pdf
Matematika Nincs közzéteendő anyag
Történelem http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_tortenelem.pdf
Angol nyelv Nincs közzéteendő anyag
Francia nyelv
Német nyelv
Biológia Nincs közzéteendő anyag
Fizika http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_fizika.pdf
Informatika http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_informatika.pdf
Hittan ref. http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2018_REF.pdf
Hittan ev. http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2017_EVH.pdf
Hittan kat. http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2017_KAT.pdf
Testnevelés http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_testneveles.pdf
Képző- és iparművészeti ismeretek Nincs közzéteendő anyag
Táncos ismeretek

http://refi-papa.hu/doc/Eretts/2019_tancos.pdf

 

 

Igazgatóság

Érettségi 2017

2017-01-31

Érettségi 2017

 

 

Érettségi vizsgatárgyak 2017-től

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról – hatályos 2017. január 2-ától.

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek a 2017. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között, az adott vizsgatárgynál találhatók meg.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

Hatályos 2017. január 1-jétől.

 

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló - többször módosított - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása - külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára - tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén - a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján - az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Tantárgyankénti hivatalos részletes információkat az Oktatási Hivatal honnlapjána kaphattok:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

Újra Franciaország!

Diákjaink írják Franciaországból

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Bisel verseny

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.

Reformáció 500

Erasmus