1 / 4
2 / 4
3 / 4
2 / 4

Felvételi tájékoztató

8500 Pápa, Március 15. tér 9.

Tel.: 89/313-881

E-mail: papairefgimn@gmail.com

Honlap: refi-papa.hu

Igazgató: Baráth Julianna

Pályaválasztási felelős: Mayerné Pátkai Tünde igh.

OM azonosító: 037178

 

Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

 

Letölthető: http://refi-papa.hu/doc/Beisk/jelentkezes.pdf

Lelkészi ajánlás felvételhez

 

Letölthető PDF: https://refi-papa.hu/doc/Beisk/lelkeszi_ajanlas.pdf

 

A tanuló neve: .............................................................................. vallása: ...............................

Megkeresztelték:    igen             nem              (a megfelelő választ kérjük bekarikázni!)

Konfirmációs fogadalmat tett:  igen    nem, illetve bérmálkozott: igen    nem

Hány éven keresztül vett részt hitoktatásban? ..........................................................................

Melyik ifjúsági szervezetnek a tagja, illetve kapcsolódott be a munkájába (cserkészet, KIE, REFISZ, SDG, stb.)?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Milyen egyházi szervezésű tevékenysége volt (énekkar, diakónia, kirándulás, tábor, ifjúsági találkozó, ministrálás stb.)? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Családi körülményei (testvéreinek száma, szülői, nagyszülői, egyéb rokoni hatások, rokonság egyházi kapcsolatai, tevékenysége):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A tanuló adottságai, magatartása, kreativitása, viszonya társaihoz, családjához, egyházához:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Vasárnaponként ott van –e a templomban?       az édesapa rendszeresen, ritkán, soha;

(a helyes választ kérjük bekarikázni!)               az édesanya rendszeresen, ritkán, soha;

                                                                     a tanuló rendszeresen, ritkán, soha;

Egyéb megjegyzések (a lap hátoldalán bármelyik válasz folytatható.):

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................., 2018.  ......................P.H.             ...............................................................

                                                                                           lelkipásztor vagy hitoktató

 

 

Szándéknyilatkozat és jelentkezés az előzetes képességvizsgálatra

 Letölthető PDF: http://refi-papa.hu/doc/Beisk/szandekny.pdf

 

2019 tavaszán jelentkezni szándékozok a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma az iskola minisztériumi kódja: 037178) 2019/2020. tanévére:

 

Tagozat kód

Évfolyam száma

Osztálytípus

 

001

6

Általános tantervű gimnáziumi képzés robotika tantárgy tanításával

 

002

4

Általános tantervű gimnáziumi képzés

 

006

1+4

Angol nyelvű előkészítő osztály robotika tantárgy tanításával

 

003

4

Természettudományos gimnáziumi osztály emelt óraszámú matematika vagy biológia tanítással

 

0041

4+1

művészeti szakgimnáziumi képzés grafika tagozaton, az 5. év végén OKJ-s vizsga

 

0042

4+1

művészeti szakgimnáziumi képzés festő tagozaton, az 5. év végén OKJ-s vizsga

 

0051

4+1

művészeti szakgimnáziumi képzés néptánc tagozaton, az 5. év végén OKJ-s vizsga

 

 

Több képzési forma is megjelölhető. Kérjük az első oszlopban a sorrendet megjelölni. Kérjük a megfelelő számot (tagozatkódot), a művészeti és természettudományos szakon megjelölni! x

A jelentkező tanuló neve: ______________________________________

Születési helye, ideje:  ______________________________________

Lakcíme: ______________________________________________

Szüleinek telefonszáma: _________________________________

Vallása:  ______________________________

Jelenlegi iskolájának neve, címe, telefonszáma:    _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Eltartott testvéreinek száma:   __________

Felvétele esetén kér-e diákotthoni elhelyezést?           igen             nem

Milyen idegen nyelvet, hány évig tanult?       _____________________________________________________

Osztályzatai az előző két tanév végén

                                                              2017.                                              2018.

magyar irodalom                         _____________                                _____________

magyar nyelvtan                         _____________                                _____________

matematika                                 _____________                                _____________

történelem*                                 _____________                                _____________

idegen nyelv                                _____________                                _____________

összesen:                                    _____________                                _____________

 

 

Kelt: ____________________________

 

 

  ________________________________                    ___________________________________

                 a tanuló aláírása                                                          a szülő(k) aláírása

 

* A hat évfolyamos képzésre jelentkezők esetében a 2017-es tanév végi eredményt környezetismeretből kérjük beírni!

 

 

 

 

Újra Franciaország!

Diákjaink írják Franciaországból

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Bisel verseny

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.

Reformáció 500

Erasmus